Znáte vládní projekty pro získání zahraničních pracovníků

Vládní programy představují efektivní řešení nedostatku pracovních sil. Kde je možné je využít a jaké vládní programy dnes existují?

K čemu jsou vládní programy

Programy pro ekonomickou migraci jsou obecně určeny k tomu, aby se českým společnostem usnadnil nábor pracovníků ze zahraničí.

V mnoha oborech na různých pozicích panuje kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků. To ohrožuje vlastní ekonomickou činnost firmy i její celkovou stabilitu.

Bez potřebných zaměstnanců musí české společnosti svou činnost omezit, v krajním případě by jim mohlo hrozit i její úplné zastavení. Podpořit tímto způsobem tuzemskou ekonomiku se tak jeví jako nezbytné.

Které vládní programy aktuálně fungují

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolupracuje na realizaci těchto programů s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, a to již od roku 2012.

Začínalo se tedy s vládními programy nazvanými Fast Track Projekt a Welcome Package. Podpora ekonomické migrace pokračovala Pilotním projektem nazvaným Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie neboli Projekt Ukrajina a Indie.

Ten sloužil pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie. Zejména pracovníci z Ukrajiny se stali mezi tuzemskými zaměstnavateli zvláště vyhledávanými.

Dokládá to i zavedení dalšího programu, jímž byl Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Zjednodušeně se nazýval i Režim Ukrajina a sloužil pro pro středně či méně kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.

Pro zaměstnance z jiných států nalezl uplatnění Režim ostatní státy. Určen byl opět prioritně pro středně či méně kvalifikované zaměstnance. Režimy byly zavedeny pro zaměstnance z Mongolska, Filipín a Srbska.

Aktuálně platí:

  • Program Zácvik
  • Program klíčový a vědecký personál (nahrazuje Fast Track a Welcome Package),
  • Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (nahrazuje Projekt Ukrajina a Indie)
  • Programem kvalifikovaný zaměstnanec (nahrazuje Režim Ukrajina a Režim ostatní státy, tedy režimy pro Filipíny, Srbsko a Mongolsko, rovněž nahrazuje Režim zemědělec)

Vládní programy v praxi

Firmy si tak v rámci jednotlivých režimů mohou zvolit zaměstnance z Indie, Srbska či jiné vybrané země.

Tito zaměstnanci dostanou termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. To je nutné povolení, které cizinec potřebuje, jestliže v ČR chce legálně žít i pracovat. Jeho získání však může být administrativně komplikované.

Jednotlivé režimy se proto starají primárně o zjednodušení tohoto řízení. V praxi však není vzhledem ke značnému zájmu celý systém zcela spolehlivý a mohou nastat průtahy. Chcete-li se tak zapojit do jednotlivých programů, obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech, která vám s vyřízením nutných náležitostí pro Srbsko a další režimy pomůže a postará se o eliminování zátěže.

Mohlo by se vám líbit...

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..