Bezpečnost práce musí řešit všichni – i internetoví podnikatelé

Nejrůznější školení a ochranné pomůcky sloužící jako  prevence proti vzniku úrazu na pracovišti máme obvykle spojené s tovární výrobou. To je však jen ona příslovečná špička ledovce. Tato problematika by neměla být cizí ani provozovatelům e-shopů nebo zaměstnancům v kanceláři.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP či laicky zkrátka bezpečnost práce) není definována žádným právním předpisem. V příslušných řádcích oficiálních dokumentů je nám pouze sděleno, jaké povinnosti v rámci BOZP musíme plnit.

Co všechno nám říká BOZP

Zjednodušeně lze říci, že sem patří veškerá opatření, jejichž úkolem je zamezit vzniku úrazů na pracovišti, vzniku nemocí z povolání a dalších rizik, týkajících se ohrožení zdraví či dokonce života. Jde o pojmy technické, technologické, právní i organizační. Patří sem například:

  • pracovní doba,
  • přestávky a doba odpočinku,
  • zdravotní a odborná způsobilost k práci,
  • řízení rizik,
  • bezpečnost strojů, přístrojů a nářadí apod,
  • provádění kontrolní činnosti.

Ačkoli možná nevíte, BOZP se týká absolutně všech právnických a podnikajících fyzických osob. Ve hře zdaleka nejsou jenom firmy, ale také drobní živnostníci, zájmová sdružení, nadace, družstva apod. Liší se pouze rozsahem povinností, které je nutno splnit.

Spojenec pro spokojenost na pracovišti

Ve chvíli, kdy zaměstnavatel uzavře smlouvu se zaměstnancem, za něj zároveň přebírá značnou část odpovědnosti bez ohledu na to, v jakém oboru působí. Nejde o „nutné zlo“ nebo překážku v práci, jak se mnozí domnívají. Naopak, správná aplikace principů BOZP by měla pohodu na pracovišti zvýšit a s ní i efektivitu odváděné práce a spokojenost zaměstnanců.

I malí živnostníci či provozovatelé čistě bezpečných „kancelářských“ činností jisté povinnosti k úseku BOZP mají. Zapomínat by neměli zejména na zhodnocení rizik bezpečnosti práce a vytvoření plánů pro případ krizové situace (požár v budově apod.). Obojí by mělo být projednáno s místní hygienickou stanicí. Další samostatnou kapitolou je třeba evidence pracovních úrazů.

I kvůli malé chybě se pak může zaměstnavatel snadno dostat do problémů. Pokud s podnikáním začínáte nebo si nejste v uvedené oblasti právě jistí v kramflecích, raději se obraťte a profesionály v oboru a nechte si vše odborně vyhodnotit. Společnost CIVOP působí na našem trhu již přes 20 let, a to ve všech regionech ČR a SR. Kromě nezbytné technické podpory nabízí například i e-learning, školení, zkoušky odborné způsobilosti a další. Poskytne vám jistotu a potřebné zázemí, kdykoli bude nutno.

Mohlo by se vám líbit...

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..