Peníze za újmu na zdraví? Pomohou odborníci

Stali jste se obětí dopravní nehody nebo vám zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz? Ačkoliv to tak občas vypadá, realizace ani výše náhrady škody nezávisí na libovůli zodpovědných osob, jejich výše je daná zákonem. Je pouze třeba vědět, čím a v jakém okamžiku argumentovat.

Zejména slovníky zdravotních pojišťoven jsou (nejen) při odškodnění po dopravní nehodě plné zdánlivě synonymních slov, jež však v konečném důsledku mají význam zcela odlišný.

Odškodnění – dopravní nehody. Co vše má na jeho výpočet vliv?

Nestačí jen střelit částku od boku a doufat, že se s ní pojišťovna spokojí. Je třeba pečlivě sepsat všechny body, které vaší situaci odpovídají. A to tím spíše, je-li odškodnění dopravní nehody řešeno v konečném důsledku před soudní stolicí. Peněžitá náhrada by měla vzít v úvahu následující:

  • odškodnění za vytrpěnou bolest,
  • nárok na kompenzaci ušlého přijmu,
  • nárok na náhradu věcné škody či účelně vynaložených nákladů spojených s léčením (sem lze započítat například náklady za léky, placené rehabilitace, nákup rehabilitačních či kompenzačních pomůcek,případně i jízdné do zdravotnického zařízení),
  • ztížení společenského uplatnění (zejména při hledání zaměstnání),
  • odškodnění trvalých následků (pouze v případě újmy na zdraví mající trvalý charakter).

Přiznání náhrady však automaticky neznamená úspěch. Finanční kompenzace bývají často minimální – z pohledu povinného je tato snaha vlastně logická (byť sobecká), ovšem z pohledu postiženého zcela jistě nikoli. Vždyť právě výše odškodného může významně zjednodušit návrat do běžného života a pomoci překlenout problematické životní období.

Poraďte se s odborníky!

Pokud si nejste jistí, zda jsou vaše požadavky přiměřené, či zda máte vůbec šanci na úspěch v případě soudního sporu, zamiřte za odborníky. Například společnost První zdravotní poradenská s.r.o. nabízí úvodní konzultaci zcela zdarma. Rychle tak zjistíte, zda splňuje váš nahlášený pracovní úraz všechna potřebná kritéria pro úspěšné odškodnění újmy na zdraví, či jak postupovat při podezření na poškození pacienta v nemocnici apod.

Stanovenou částku za služby společnosti navíc uhradíte pouze v případě, že bude vaše žádost o odškodnění úspěšná. Vůbec nic tedy neriskujete!

První zdravotní poradenská s.r.o. nabízí úvodní konzultaci zcela zdarma. Rychle tak zjistíte, zda splňuje váš nahlášený pracovní úraz všechna potřebná kritéria pro úspěšné odškodnění újmy na zdraví, či jak postupovat při podezření na poškození pacienta v nemocnici apod. Stanovenou částku za služby společnosti navíc uhradíte pouze v případě, že bude vaše žádost o odškodnění úspěšná. Vůbec nic tedy neriskujete!

Mohlo by se vám líbit...